Saturday, February 9, 2013

Pengertian Khulafaur Rasyidin.

Kata Khulafaurrasyidin itu berasal dari bahasa arab yang terdiri dari kata Khulafa dan Rasyidin, khulafa’ itu menunjukkan banyak khalifah, bila satu di sebut khalifah, yang mempunyai arti pemimpin dalam arti orang yanng mengganti kedudukan rasullah SAW sesudah wafat melindungi agama dan siasat (politik) keduniaan agar setiap orang menepati apa yang telah ditentukan oleh batas-batanya dalam melaksanakan hukum-hukum syariat agama islam.

Adapun kata Arrasyidin itu berarti arif dan bijaksana. Jadi Khulafaurrasyidin mempunyai arti pemimpim yang bijaksana sesudah nabi muhammad wafat. Para Khulafaurrasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka itu terdiri dari para sahabat nabi muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik.

Sifat-sifat yang dimiliki khulafaurrasyidin sebagai berikut:
  1. Arif dan bijaksana
  2. Berilmu yang luas dan mendalam
  3. Berani bertindak
  4. Berkemauan yang keras
  5. Berwibawa
  6. Belas kasihan dan kasih sayang, berilmu agama yang amat luas serta melaksanakan hukum-hukum islam.    No comments:

Post a Comment